Весь ХарцызскГлавная Весь Харцызск
Весь Харцызск
Весь Харцызск
   Логин:  Пароль:

08.12.2021 г. 14:53 

Виды Харцызска 

Виды Харцызска

Весь Харцызск 

  Главная
  Новости Харцызска

  Информация о Харцызске
  О городе
  Власти Харцызска
  История города
  Статистика города
  Статьи о городе
  Каталог предприятий
  Карта Харцызска
  Харцызск на карте Google

  Задать вопрос мэру Харцызска
  Юридическая консультация

  Форум
  Чат

  Фотоальбом
  Файлы
  Ссылки

  Телепрограмма 
  Гороскопы
  Анекдоты
  Игры

  Топ-10
  Поиск

  О нас
  Реклама на сайте
  Написать нам
  Рекомендовать нас
  Добавить в Избранное

Кто на сайте: 


В чате: 1


Реклама 

Интернет-провайдер «DiDAN» — 100 Мбит/сек!

Поиск по сайту 
Реклама 


• 

Порядок проведения земельных аукционов в Харцызске
(на украинском языке)П О Р Я Д О К

щодо проведення аукціонів (конкурсів)

з набуття права оренди земельних ділянок державної власності,
розташованих на території Харцизької міської ради.


     1. Загальні положення

     1.1. Порядок щодо проведення аукціонів ( конкурсів ) з набуття права оренди земельних ділянок державної власності на території Харцизької міської ради ( далі – Порядок ) розроблені з метою узагальнення та вдосконалення практики вирішення питань набуття права оренди земельних ділянок , розташованих на території Харцизької міської ради , а також врегулювання процедури набуття зазначених прав на землю на конкурентних засадах на підставі Конституції України , Земельного кодексу України , законів України “ Про оренду землі ” , “ Про місцеве самоврядування в Україні ” , “ Про місцеві державні адміністрації ” , “ Про оцінку земель ” , “ Про захист економічної конкуренції ” , “ Про захист від недобросовісної конкуренції ” інших нормативно-правових актів на період до прийняття відповідних актів законодавства з питань проведення аукціонів ( конкурсів ) щодо набуття права оренди вільних від забудови земельних ділянок державної власності .

     1.2. Порядок встановлює підготовку , проведення , встановлення та реалізацію результатів аукціонів ( конкурсів ) щодо набуття права оренди вільних від забудови земельних ділянок державної власності , розташованих на території Харцизької міської ради , які відповідно до вимог чинного законодавства України не мають обмежень щодо набуття їх в оренду за передбачуваним цільовим призначенням ( далі – земельних ділянок ) . Право оренди кожної земельної ділянки виставляється на аукціон ( конкурс ) у вигляді окремої аукціонної ( конкурсної ) одиниці – лота .

     1.3. Вимоги цього Порядку не розповсюджуються на земельні ділянки :

- зайняті нерухомим майном , правовий режим якого зареєстрований у встановленому порядку ;

- право власності ( користування ) щодо яких посвідчено у встановленому порядку ;

- які використовуються для забеспечення діяльності органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування .

     1.4. Організаторами аукціонів ( конкурсів ) щодо набуття права оренди земельних ділянок , розташованих на території Харцизької міської ради ( далі – Організаторами ) є Харцизька , Зугреська і Іловайська міські ради та Зуївська і Троїцько-Харцизька селищні ради в межах повноважень , визначених законом . Для проведення аукціонів ( конкурсів ) Організатором створюється Комісія з проведення аукціонів ( конкурсів ) щодо набуття права оренди земельних ділянок , розташованих на території Харцизької міської ради ( далі – Комісія ) та можуть залучатися на договірних засадах відповідні виконавці , одним з напрямів статутної діяльністю яких є проведення публічних торгів ( аукціонів , конкурсів , тощо ) ( далі – Виконавці ) . Матеріальне та фінансове забеспечення аукціонів ( конкурсів ) здійснюється Організатором .

     1.5. Учасниками аукціонів ( конкурсів ) щодо набуття права оренди земельних ділянок , розташованих на території Харцизької міської ради , можуть бути громадяни ( в тому числі зареєстровані як суб`єкти підприємницької діяльності ) і юридичні особи України , іноземці та особи без громадянства , іноземні юридичні особи , міжнародні об`єднання та організації , а також іноземці держави й інші особи .

     Учасники мають право до проведення аукціонів ( конкурсів ) щодо набуття права оренди земельних ділянок , розташованих на території Харцизької міської ради , оглянути їх в натурі ( на місцевості ) , а Організатор або Виконавець зобов¢язані забеспечити можливість доступу Учасників до згаданих земельних ділянок для їх огляду .

     1.6. Право оренди землі набувається на конкурентних засадах у випадках :

- ініціювання Організатором передачі права оренди земельних ділянок на конкурентних засадах ;

- надходження двох або більше заяв ( клопотань ) на оренду однієї і тієї самої земельної ділянки ;

- прийняття відповідного рішення судом .

     1.7. Аукціон щодо набуття права оренди земельної ділянки – форма прилюдного визначення набувача права оренди земельної ділянки ( торгів ) , за якою це право визначається за тим із Учасників , що в ході аукціону запропонував найвищий розмір орендної плати .

     Умови набуття права оренди земельної ділянки , оголошені перед проведенням аукціону , не можуть змінюватися до набуття чинності договором оренди землі відповідно до вимог чинного законодавства України . Аукціон проводиться за умови присутності не менше двох Учасників .

     1.8. Конкурс щодо набуття права оренди земельної ділянки – форма прилюдного визначення набувача права оренди земельної ділянки , за якою це право визначається за тим із Учасників , що запропонував найкраще поєднання розміру орендної плати та пропозиції щодо використання земельної ділянки відповідно до критеріїв , оголошених до початку конкурсу , або за інших рівних умов – найвищій розмір орендної плати .

     Конкурс щодо набуття права оренди земельної ділянки може бути відкритим або закритим .

     Умови набуття права оренди земельної ділянки , оголошені перед проведенням конкурсу , не можуть змінюватися до набуття чинності договором оренди землі відповідно до вимог чинного законодавства України . Конкурс проводиться за умови надання конкурсних пропозицій не меньше як двома Учасниками .

     1.9. Форма визначення набувача права оренди земельної ділянки ( аукціон або конкурс ) обирається Організатором , якщо інше не передбачено законом або рішенням суду .

     1.10. Фізична або юридична особа , яка бажає зареєструватись як Учасник аукціону ( конкурсу ) повинна подати :

- документ , що посвідчує особу – громадянина ( в тому числі фізичну особу - суб¢єкта підприємницької діяльності ) або представника фізичної , юридичної особи , їх повноваження ;

- квитанцію про сплату реєстраційного внеску ;

- документ про сплату гарантійного внеску ;

- нотаріально посвідчені копії установчих документів – для Учасників – юридичних осіб .

     Реєстрація Учасників здійснюється в спеціальних книгах реєстрації ( окремо для участі в аукціоні і конкурсі ) , які прошиваються та скріплюються печаткою Організатора . Відомості про Учасників аукціону ( конкурсу ) заносяться до книги реєстрації окремо щодо кожної земельної ділянки , право оренди якої виставляється на аукціон ( конкурс ) , і повинні містити :

- порядковий номер ( відповідно до реєстрації ) ;

- прізвище , ім`я , по батькові фізичної особи або представника юридичної особи ( назву юридичної особи ) ;

- номер рахунку , назву та адресу банківської установи , до якої зроблено внески.

     Кінцевий термін прийняття заяв на участь в аукціоні – за три робочих дні до початку аукціону , для участі у конкурсі – за сім робочих днів до початку проведення конкурсу .

     1.11. З моменту виникнення умов та/або підстав для проведення аукціонів ( конкурсів ) , визначених пунктом 1.6. цього Порядку , земельні ділянки , права оренди яких визнані предметом набуття на конкурентних засадах , не можуть надаватися в постійне користування , передаватися в оренду , відчужуватися на користь третіх осіб , а також змінювати правовий режим у будь-який іншій спосіб , якщо це призведе до обтяження земельної ділянки чи іншого обмеження прав набувача права оренди .

     1.12. Інформація про переможців та Учасників аукціонів ( конкурсів ) щодо набуття права оренди земельних ділянок , їх кількісний та персональний склад , інформація , що міститься в поданих ними заявках на участь в згаданих аукціонах ( конкурсах ) , та інформація про результати розгляду заявок , оцінки конкурсних пропозицій є конфіденційною та не підлягає розголошенню до публікування оголошення про результати аукціонів ( конкурсів ) , окрім випадків , установлених законом . Проектні та інші матеріали , розроблені Учасниками та подані ними для участі в аукціоні ( конкурсі ) є власністю Учасників та можуть використовуватися іншими особами тільки під час та у зв`язку з проведенням аукціонів ( конкурсів ) , для участі в яких вони подавалися . Будь-яке інше використання проектних та інших матеріалів можливе лише з письмового дозволу Учасників .

     1.13. За реєстрацію як Учасників із зацікавлених осіб , які бажають прийняти участь в аукціоні ( конкурсі ) , справляється реєстраційний збір , величина якого складає _____ відсотків розміру мінімальної заробітної плати на дату публікування оголошення ( повідомлення ) про проведення аукціонів ( конкурсів ) . Кошти , сплачені Учасниками як реєстраційний збір , поверненню не підлягають .

     1.14. Особи , що бажають прийняти участь в аукціоні ( конкурсі ) як Учасники , повинні сплатити не пізнише , як за 5 ( п`ять ) банківських днів до дати проведення аукціону ( конкурсу ) на банківський рахунок , вказаний Організатором , гарантійний внесок в розмірі _____ відсотків грошової оцінки земельної ділянки , розрахованої як добуток грошової оцінки 1 кв.м. земель за погодженим місцем розташування об`єкту та попередньо погодженої площі земельної ділянки ( в квадратних метрах ) .

     Якщо Учасник бажає взяти участь у придбанні права оренди кількох земельних ділянок , розташованих на території Харцизької міської ради , то розмір грошових коштів , сплачених як гарантійний внесок , визначається на основі суми гарантійних внесків за набуття прав оренди цих земельних ділянок .

     Переможцю аукціону ( конкурсу ) гарантійний внесок зараховується в рахунок внесення орендної плати за орендовану земельну ділянку в майбутньому , іншим учасникам аукціону ( конкурсу ) – гарантійні внески повертаються протягом п`яти банківських днів за вирахуванням витрат на банківські операції .

     1.15. Обов`язковою умовою проведення аукціонів ( конкурсів ) щодо набуття права оренди земельних ділянок , розташованих на території Харцизької міської ради , є здійснення підготовчих заходів з приводу набуття прав оренди земельних ділянок на конкурентних засадах , які включають :

- погодження місця розташування об¢єкту на земельній ділянці у встановленому порядку ( у разі необхідності такого погодження у передбачених чинним земельним законодавством України випадках ) ;

- нормативну оцінку земельної ділянки у попередньо погоджених межах ;

- оприлюднення інформації про земельну ділянку , право оренди якої виставляється на аукціон ( конкурс ) .

     Якщо розміщення об`єкту містобудування на земельній ділянці передбачено генеральним планом населеного пункту або іншою містобудівною документацією , погодження місця розташування об`єкту на земельній ділянці , як складова частина підготовчих заходів , не проводиться .

     2. Порядок проведення підготовчих заходів до проведення аукціонів ( конкурсів ) щодо набуття права оренди земельних ділянок , розташованих на території Харцизької міської ради

     2.1. Здійснення підготовчих заходів до проведення аукціонів ( конкурсів ) щодо набуття права оренди земельних ділянок , розташованих на території Харцизької міської ради , розпочинається у разі ініціювання Організатором ( за пропозицією Комісії ) передачі права оренди земельних ділянок на конкурентних засадах ; надходження двох або більше заяв ( клопотань ) на оренду однієї і тієї самої земельної ділянки ; прийняття відповідного рішення судом .

     2.2. При ініціюванні передачі права оренди земельних ділянок , розташованих на території Харцизької міської ради , на конкурентних засадах Організатором за підсумками попередньо проведеного вивчення комплексу питань інвестиційної привабливості земельних ділянок , в тому числі пов`язаних з чинниками попиту та пропозиції на них , та узагальнення результатів згаданого вивчення формується та затверджується у встановленому порядку перелік земельних ділянок , право оренди яких передбачається передати на конкурентних засадах .

     2.3. З метою визначення місця розташування земельних ділянок , розташованих на території Харцизької міської ради , право оренди яких передбачається передати на конкурентних засадах , у передбачених чинним земельним законодавством України випадках та відповідно до його вимог за рішенням Організатора погоджується місце розташування об`єктів на згаданих земельних ділянках .

     У випадку , якщо розміщення об`єкту містобудування на земельній ділянці передбачено генеральним планом населеного пункту або іншою містобудівною документацією , земельна ділянка у погоджених цією документацією межах , відповідно до пункту 2.2 цього Порядку включається до переліку земельних ділянок , право оренди яких передбачається передати на конкурентних засадах .

     2.4. У разі надходження двох або більше заяв ( клопотань ) на оренду однієї самої земельної ділянки або прийняття відповідного рішення судом , погодження місця розташування об`єктів на земельних ділянках у передбачених чинним земельним законодавством України випадках та відповідно до його вимог здійснюється без попередньої оцінки інвестиційної привабливості земельних ділянок . Подальше виконання підготовчих заходів до проведення аукціонів ( конкурсів ) здійснюється з умов , передбачених цим Порядком .

     2.5. Вибір земельної ділянки на території Харцизької міської ради для розміщення об`єкту виконується у встановленому порядку на замовлення Організатора . Текстові та графічні матеріали ( викопіювання , копії планів тощо ) , розрахунки , обгрунтування , висновки , необхідні для погодження місця розташування об`єктів на земельних ділянках , довідки-витяги з технічної документації з нормативної грошової оцінки земель про нормативну грошову оцінку 1 кв.м. земель за передбачуваним місцем розташування об`єкту виконуються на замовлення Організатора та надаються безкоштовно .

     2.6. Після погодження місця розташування об¢єктів на земельних ділянках , розташованих на території Харцизької міської ради , за рішенням Організатора затверджуються вихідні дані для проведення аукціону ( конкурсу ) щодо набуття права оренди земельних ділянок , якими визначаються :

- місцезнаходження земельної ділянки ;

- перелік пріоритетного і інших можливих цільових призначень земельної ділянки ;

- відомості щодо правового режиму земельних ділянок , право оренди яких передбачається передати на конкурентних засадах ;

- розмір початкової ( стартової ) орендної плати ;

- строк оренди земельної ділянки ;

- площа погодженої земельної ділянки ;

- умови участі в аукціоні ( конкурсі ) ;

- перелік критеріїв в аспекті задоволення потреб територіальних громад , за якими будуть оцінюватися пропозиції Учасників з набуття права оренди та/або використання кожної земельної ділянки і визначатися переможці ;

- суму гарантійного внеску , розмір реєстраційного збору ;

- умови договору оренди землі та його укладання ;

- час ( години та хвилини ) та місце проведення аукціонів ( конкурсів ) ;

- адреса Організатора ( Комісії ) / Виконавця та реквізити засобів зв¢язку з ними ;

- порядок ознайомлення із земельними ділянками , право оренди яких передбачається передати на конкурентних засадах .

     Після затвердження вихідних даних Організатор ( Комісія ) оприлюднює через місцеві засоби масової інформації . в тому числі в обов`язковому порядку публікує в одному з них , що має найбільший тираж в населеному пункті , в межах якого або поблизу якого знаходиться земельна ділянка , право оренди якої виставляється на аукціон ( конкурс ) , офіційне оголошення ( повідомлення ) про проведення аукціону ( конкурсу ) щодо набуття права оренди земельних ділянок . Для цілей оприлюднення вказаної інформації можливо використання мережі Internet . В оголошенні ( повідомленні ) мають міститися вищевказані вихідні дані для проведення аукціону ( конкурсу ) , затверджені Організатором .

     2.7. Оголошення ( повідомлення ) про проведення аукціону ( конкурсу ) оприлюднюється ( в тому числі публікується ) не пізніше 30 календарних днів до дати проведення аукціону ( конкурсу ) , в день встановлення за місцем розташування земельної ділянки , право оренди якої передбачається передати на конкурентних засадах , інформаційного щита про виставлення права оренди цієї земельної ділянки на аукціон ( конкурс ) та його умовах . Інформаційний щит має містити інформацію щодо пріоритетного і інших можливих цільових призначень земельної ділянки , погоджена площа земельної ділянки , розмір початкової ( стартової ) орендної плати , строк оренди , реквізити засобів зв`язку із Організатором / Комісією .

     2.8. Після оприлюднення ( публікації ) оголошення ( повідомлення ) Організатор ( Комісія ) / Виконавець організовує огляд земельних ділянок , розташованих на території Харцизької міської ради , ознайомлення із відповідною документацією , надання консультацій з питань проведення аукціонів ( конкурсів ) .

     2.9. Організатор ( Комісія ) / Виконавець зобов¢язаний забеспечити рівні та прозорі умови участі усіх Учасників в аукціоні ( конкурсі ) та додержання режиму конфіденційності інформації , що міститься в заявах Учасників .

     3. Повноваження Комісії з проведення аукціонів ( конкурсів ) щодо набуття права оренди земельних ділянок , розташованих на території Харцизької міської ради .

     3.1. З метою організації здійснення аукціонів ( конкурсів ) щодо набуття права оренди земельних ділянок , розташованих на території Харцизької міської ради , координації відповідних заходів , а також проведення конкурсів щодо набуття права оренди земельних ділянок , розташованих на території Харцизької міської ради , Організатором створюється постійно діюча Комісія з проведення аукціонів ( конкурсів ) щодо набуття права оренди земельних ділянок , розташованих на території Харцизької міської ради ( Комісія ) у кількості не менше 5 членів та затверджується її персональний склад .

     3.2. До компетенції Комісії відноситься :

а ) внесення пропозицій Організатору з питань визначення переліку земельних ділянок , розташованих на території Харцизької міської ради , права оренди на які доцільно передати на конкурентних засадах , та вихідних даних , необхідних для проведення аукціонів ( конкурсів ) ;

б ) вивчення комплексу питань інвестиційної привабливості земельних ділянок , розташованих на території Харцизької міської ради , та узагальнення його результатів ;

в ) компонування матеріалів погодження місця розташування об¢єктів для прийняття Організатором відповідного рішення ;

г ) внесення пропозицій Організатору щодо обрання форми визначення набувача права оренди земельної ділянки , визначення умов участі в аукціоні ( конкурсі ) , видів порушень правил проведення аукціонів ( конкурсів ) , штрафних санкцій за ці порушення та їх видів і розмірів , умов набуття права оренди земельної ділянки , її використання , критеріїв оцінки конкурсних пропозицій Учасників ;

г" ) затвердження дати , часу , місця проведення аукціону ( конкурсу ) , тексту оголошення ( повідомлення ) про проведення аукціону ( конкурсу ) та забеспечення його оприлюднення ( публікації ) ;

д ) здійснення приймання і реєстрації заяв на участь в укціоні ( конкурсі ) та допуск Учасників до участі в аукціоні ( конкурсі ) ;

е ) проведення конкурсів щодо набуття права оренди земельних ділянок , розташованих на території Харцизької міської ради ;

є ) встановлення шагу аукціону ;

ж ) приймання рішення по спірним питанням процедурного характеру , що виникають в ході проведення аукціонів ( конкурсів ) щодо набуття права оренди земельних ділянок , розташованих на території Харцизької міської ради , в тому числі з приводу оголошення перерви при проведенні аукціонних торгів ;

з ) забеспечення за результатами аукціону ( конкурсу ) в день його проведення оформлення і підписання підсумкового протоколу ;

и ) призупинення проведення аукціону ( конкурсу ) у випадках порушення правил , встановлених цим Порядком ;

і ) прийняття з дотриманням вимог цього Порядку рішення про скасування аукціону ( конкурсу ) у разі відмови Організатора від його проведення ;

ї ) прийняття з дотриманням вимог цього Порядку рішення про анулювання аукціону ( конкурсу ) , визнання його таким , що не відбувся , визнання результатів аукціону ( конкурсу ) недійсними ;

й ) затвердження вимог до інформаційних щитів про виставлення права оренди земельної ділянки на аукціон ( конкурс ) та порядку їх встановлення ;

к ) інформування всіх зацікавлених осіб з питань , пов¢язаних із проведенням аукціонів ( конкурсів ) щодо набуття права оренди земельних ділянок , розташованих на території Харцизької міської ради ;

л ) організація виготовлення печатної та іншої продукції , необхідної для проведення аукціонів ( конкурсів ) ;

м ) здійснення нагляду за дотриманням Учасниками та Виконавцями правил проведення аукціонів ( конкурсів ) щодо набуття права оренди земельних ділянок , розташованих на території Харцизької міської ради , встановлених даним Порядком , та вжиття заходів до усунення порушень цих правил.

     3.3. Робота Комісії проводиться у формі засідань . Рішення приймають простою більшістю голосів присутніх членів Комісії . При рівності голосів голос голови Комісії є вирішальним . При голосуванні кожен член Комісії має один голос . Засідання Комісії є правомочним , якщо на йому присутні не менше 2/3 її складу . У випадку , коли з поважних причин неможливо досягнення кворуму , Організатором мають бути вжиті заходи щодо забеспечення роботи Комісії за участю інших компетентних осіб від відповідних органів з правом дорадчого голосу .

     3.4. Рішення Комісії оформлюються протоколами , які підписуються всіма членами Комісії , що прийняли участь в її роботі . У разі незгоди одного або декількох членів Комісії з рішенням , вони мають підписати протокол та викласти свою думку окремо в письмовому вигляді , про що робиться відповідна позначка в протоколі . Окрема думка членів Комісії долучається до протоколу .

     4. Порядок проведення аукціону щодо набуття права оренди на земельні ділянки , розташовані на території Харцизької міської ради .

     4.1. Для участі в аукціоні щодо набуття права оренди на земельні ділянки , розташовані на території Харцизької міської ради ( далі – аукціон ) Учасники одержують аукціонну картку з номером та квитки , які повинні містити такі відомості :

- номер , під яким Учасник бере участь в аукціоні ;

- назву лоту ( лотів ) , за набуття права на який бажає змагатися Учасник ;

- умови проведення аукціону .

     На аукціоні можуть бути присутні й інші особи , якщо вони внесуть вхідну плату . Розмір вхідної плати визначається Комісією , але він не повинен бути більше неоподатковуваного мінімуму доходів громадян .

     4.2. Аукціон веде аукціоніст ( ліцитатор ) , який повідомляє основні дані про предмет аукціону ( лоти ) , умови його проведення , штрафні санкції за порушення правил аукціону , їх види та розмір , тощо . Аукціон починається з моменту оголошення розміру початкової ( стартової ) орендної плати за земельну ділянку ( лот ) , розташовану на території Харцизької міської ради .

     4.3. Після оголошення початкової ( стартової ) орендної плати ліцитатор одночасно з ударом молотка запрошує Учасників висловлювати свої пропозиції .

     4.4. У ході аукціону Учасники повідомляють про погодження із оголошеною ліцитатором початковою ( стартовою ) орендною платою , піднімаючи аукціонну картку з номером , повернутим до ліцитатора , та пропонуючи свій розмір орендної плати . Кожний наступний розмір орендної плати , що пропонується Учасником на аукціоні , повинний перевищувати попередній не менш як на шаг аукціону ( “_____” відсотків від початкової ( стартової ) орендної плати ) .

     4.5. Якщо запропонований Учасником розмір орендної плати перевищує розмір початкової ( стартової ) орендної плати або розмір орендної плати , досягнутий в ході аукціону , ліцитатор називає номер цього Учасника і запропонований ним розмір орендної плати .

     4.6. Якщо протягом трьох хвилин після триразового повторення останньої пропозиції не буде запропоновано вищого розміру орендної плати , ліцитатор одночасно з ударом молотка робить оголошення про набуття права оренди земельної ділянки , розташованої на території Харцизької міської ради , тим Учасником , який запропонував найвищий розмір орендної плати , називає цей розмір й номер переможця , під яким він зареєстрований як Учасник .

     4.7. Якщо протягом трьох хвилин після оголошення розміру початкової (стартової ) орендної плати за земельну ділянку Учасники не висловлюють бажання погодитись з оголошеним розміром початкової ( стартової ) орендної плати за земельну ділянку , розташовану на території Харцизької міської ради , аукціон по даному лоту припиняється , а лот знімається ліцитатором з аукціону .

     4.8. Під час аукціону ведеться протокол , до якого заноситься розмір початкової ( стартової ) орендної плати за земельну ділянку , розташовану на території Харцизької міської ради , пропозиції учасників аукціону , відомості про учасників аукціону , результат торгів ( розмір орендної плати за земельну ділянку , відомості про фізичну або юридичну особу , яка одержала право оренди земельної ділянки ) .

     Протокол , яким встановлюються результати аукціону , підписується ліцитатором та переможцем аукціону ( його представником ) , який одержав право оренди земельної ділянки , розташованої на території Харцизької міської ради , затверджується Головою Комісії і видається переможцю аукціону та іншим Учасникам .

     4.9. Належним чином оформлений та затверджений протокол аукціону є підставою для надання переможцю згоди на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки , розташованої на території Харцизької міської ради , та укладання договору оренди землі відповідно до вимог чинного законодавства України .

     5. Порядок проведення конкурсу щодо набуття права оренди на земельні ділянки , розташовані на території Харцизької міської ради .

     5.1. Відбір набувачів права оренди земельної ділянки , розташованої на території Харцизької міської ради за конкурсом здійснює Комісія або Виконавець на договорній основі . До роботи Комісії можуть додатково залучатися спеціалісти , експерти , представники Організатора та громадськості .

     Участь в роботі Комісії є обов`язковою для керівництва державних установ та організацій . На час роботи у складі конкурсної комісії за її членами зберігається місце роботи та середній заробіток згідно з чинним законодавством про працю .

     5.2. Умови конкурсу та критерії оцінки конкурсних пропозицій затверджує Організатор . Умовами конкурсу можуть бути визначені обов`язкові пропозиції, які мають надаватися Учасниками у складі конкурсних пропозицій .

     До умов конкурсу , які можуть відображатися в конкурсних пропозиціях Учасників , відносяться :

- запропонування орендної плати за земельну ділянку , розташовану на території Харцизької міської ради , розмір якої перевищує початковий ( стартовий ) розмір не менше , ніж на _______ відсотків ;

- запропонування умов використання земельної ділянки , розташованої на території Харцизької міської ради , запровадження новітніх технологій у цій сфері ;

- запропонування архітектурно-планувальних та інших проектних рішень відносно забудови земельної ділянки , розташованої на території Харцизької міської ради ;

- надання пропозицій стосовно участі у вирішенні місцевих соціальних питань ;

- здійснення заходів щодо захисту навколищного природнього середовища , дотримання екологічних норм чи досягнення найкращих екологічних наслідків землекористування ;

- створення нових робочих місць ;

- надання інших пропозицій , спрямованих на задоволення потреб територіальної громади .

     Термін проведення конкурсу визначається Комісією .

     5.3. Для участі в конкурсі Учасник у встановлені строки подає до Комісії в запечатаних конвертах конкурсні пропозиції , які повинні включати :

- назву і місцезнаходження об`єкта ;

- відомості про Учасника ;

- запропонований Учасником розмір орендної плати ;

- пропозиції щодо умов конкурсу , в тому числі обов¢язкові пропозиції ;

- додаткові зобов`язання щодо подальшого використання земельної ділянки , розташованої на території Харцизької міської ради .

     5.4. Засідання Комісії можуть бути відкритими та закритими .

     У разі проведення відкритого засідання конверти із конкурсними пропозизіями розкриваються та рішення про вибір переможця конкурсу приймається у присутності Учасників та інших бажаючих .

     При проведенні закритого засідання конверти із конкурсними пропозиціями розкриваються у присутності лише Учасників . Рішення про вибір переможця конкурсу приймається Комісією у присутності лише її членів .

     5.5. Рішення про вибір переможця конкурсу приймається 2/3 голосів присутніх членів Комісії . Остаточний розмір орендної плати за земельну ділянку , розташовану на території Харцизької міської ради , визначається у ході конкурсного розгляду . Набуття права оренди земельної ділянки не може здійснюватися у разі запропонування розміру орендної плати нижче ______ відсотків її початкового ( стартового ) розміру .

     5.6. По закінченні засідання Комісією складається протокол , який встановлює результати конкурсу . В протоколі зазначаються такі відомості :

- умови конкурсу ;

- пропозиції Учасників ;

- обгрунтування вибору переможця конкурсу ;

- відомості про Учасників .

     5.7. Протокол підписується переможцем конкурсу , всіма членами Комісії , затверджується її головою і видається переможцю та іншим Учасникам .

     5.8. Належним чином оформлений та затверджений протокол конкурсу є підставою для надання переможцю згоди на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки , розташованої на території Харцизької міської ради , та укладання договору оренди землі відповідно до вимог чинного законодавства України .

     6. Права , обов`язки , відповідальність сторін .

     6.1. За наявності поважних причин Організатор вправі відмовитися від проведення аукціону ( конкурсу ) щодо набуття права оренди земельних ділянок , розташованих на території Харцизької міської ради .

     Рішення про скасування аукціону ( конкурсу ) надається Комісії , Виконавцю для відповідного повідомлення у засобах масової інформації та особисто Учасникам у триденний термін з дня прийняття такого рішення .

     Публікація повідомлення про скасування аукціону ( конкурсу ) має бути здійснена не пізніше , ніж за 10 днів до визначеної дати їх проведення .

     У випадках , коли Організатор відмовився від проведення аукціону ( конкурсу ) з порушенням зазначених термінів , він зобов¢язаний на вимогу Учасників відшкодувати понесені ними прямі збитки .

     Рішення про скасування аукціону ( конкурсу ) може бути оскаржено у судовому порядку .

     6.2. Результати аукціону ( конкурсу ) анулюються його Організатором у п`ятиденний термін з моменту та у випадках :

- відмови переможця аукціону ( конкурсу ) підписати підсумковий протокол аукціону ( конкурсу ) ;

- відмови переможця аукціону ( конкурсу ) виконувати умови набуття права оренди земельних ділянок , затверджені Організатором .

     6.3. У випадку прийняття рішення про визнання аукціону ( конкурсу ) таким , що не відбувся , скасування аукціону ( конкурсу ) або анулювання їх результатів Організатор має право протягом шести календарних місяців з дня його прийняття , прийняти рішення про повторне проведення аукціону ( конкурсу ) .

     У разі повторного проведення аукціону ( конкурсу ) можлива зміна умов набуття права оренди земельних ділянок , розташованих на території Харцизької міської ради , включаючи зміну розміру початкової ( стартової ) орендної плати за земельну ділянку , але не нижче рівня земельного податку , а також зміна критеріїв визначення переможця та інших умов проведення аукціону ( конкурсу ) .

     Повторні земельні торги проводяться з умов , визначених цим Порядком .

     Заявки на участь в аукціоні ( конкурсі ) , надані Учасниками під час попереднього аукціону ( конкурсу ) , вважаються недійсними , якщо Учасник протягом строку , визначеного в оголошенні ( повідомленні ) про проведення аукціону ( конкурсу ) , не надішле підтвердження їх дійсності у випадку , якщо умови проведення аукціону ( конкурсу ) , визначення переможця , розмір орендної плати тощо не змінилися .

     У повторному аукціоні ( конкурсі ) не може брати участь переможець попередніх аукціонів ( конкурсів ) у разі недодержання ним умов набуття права оренди земельної ділянки , розташованої на території Харцизької міської ради , або відмови від підписання протоколу про результати аукціону ( конкурсу ) .

     7. Оприлюднення результатів аукціонів ( конкурсів ) щодо набуття права оренди земельних ділянок , розташованих на території Харцизької міської ради .

     7.1. Протягом 30 днів після проведення аукціонів ( конкурсів ) Організатор / Комісія публікує в пресі результати аукціонів ( конкурсів ) по кожній земельній ділянці , розташованій на території Харцизької міської ради , з зазначенням :

- місця розташування та розміру земельної ділянки ;

- розміру орендної плати , визначеного на аукціоні ( конкурсі ) ;

- цільового призначення земельної ділянки ;

- інвестиційних та інших зобов`язань переможця аукціону ( конкурсу ) , якщо такі були передбачені його умовами .

     8. Розгляд спорів .

     8.1. Спори , що виникають з правовідносин , пов¢язаних із підготовкою , проведенням та встановленням результатів аукціонів ( конкурсів ) щодо набуття права оренди земельних ділянок , розташованих на території Харцизької міської ради , вирішуються судовим порядком , крім рішень щодо обрання форми визначення набувача права оренди земельної ділянки на конкурентних засадах .

     9. Визнання аукціону ( конкурсу ) таким , що не відбувся . Визнання результатів аукціону ( конкурсу ) недійсними .

     9.1. Аукціон щодо набуття права оренди земельних ділянок , розташованих на території Харцизької міської ради , визнається таким , що не відбувся , у разі :

- відсутності Учасників або наявності тільки одного Учасника ;

- якщо жоден із Учасників не запропонував орендну плату , розмір якої вищий за початковий ( стартовий ) розмір плати за оренду земельної ділянки ;

- неподання переможцем аукціону ( конкурсу ) Організатору протягом періоду , визначеному умовами аукціону ( конкурсу ) , з дня встановлення результатів аукціону ( конкурсу ) проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки , право оренди якої було придбано на конкурентних засадах , розробленого у встановленому порядку та який отримав позитивний висновок державної експертизи землевпорядної документації , для затвердження цього проекту та передачі земельної ділянки в оренду відповідно до вимог чинного законодавства України .

     9.2. Конкурс щодо набуття права оренди земельних ділянок , розташованих на території Харцизької міської ради , визнається таким , що не відбувся , у разі :

- відсутності Учасників або наявності тільки одного Учасника ;

- неподання переможцем аукціону ( конкурсу ) Організатору протягом періоду , визначеному умовами аукціону ( конкурсу ) , з дня встановлення результатів аукціону ( конкурсу ) проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки , право якої було придбано на конкурентних засадах , розробленого у встановленому порядку та який отримав позитивний висновок державної експертизи землевпорядної документації , для затвердження цього проекту та передачі земельної ділянки в оренду відповідно до вимог чинного законодавства України.

     9.3. Результати аукціону ( конкурсу ) , проведені з порушенням правил , установлених цим Порядком , можуть бути визнані недійсними у судовому порядку .

     Визнання результатів аукціонів ( конкурсів ) недісними тягне недійсність договору оренди землі , укладеного з переможцем аукціону ( конкурсу ) , з настанням наслідків , передбачених законодавством України .

     Порядок проведення аукціонів ( конкурсів ) з набуття права оренди земельних ділянок державної власності на території Харцизької міської ради стверджен рiшенням Харцизького мiського голови В.В.Дубовим №5/3-72 вiд 23.05.06
Copyright © «Весь Харцызск» Все права защищены.

Опубликовано на: 2006-06-09 (3719 Прочтено)

[ Вернуться назад ]
Content ©Наверх
О нас  :: Контакт с автором  :: Реклама на сайте  :: Рекомендовать Нас
Наверх
Khartsizsk2007 theme by Весь Харцызск
Яндекс цитирования
Все логотипы и торговые марки на этом сайте являются собственностью их соответствующих владельцев. Все материалы на сайте являются собственностью их авторов. Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов. Использование материалов сайта без разрешения администрации сайта не допускается
© 2006 - 2016 khartsizsk.com Использование материалов разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт «Весь Харцызск»
PHP-Nuke Copyright © 2006 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. The Russiаn localizatiоn - prоjесt РhрNukе.RU
Открытие страницы: 0.08 секунды и 15 запросов к БД